Aktualizacja 1.98

Dostępna jest już aktualizacja do wersji 1.98 a wraz z nią nowy wzór umowy z placówkami oświatowymi na rok szkolny 2018/2019. Aktualizacji podlega też baza danych, która to została zaktualizowana do wersji 1.2. Wzór umowy jaki został zaimplementowany do programu pochodzi ze strony http://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol/program-dla-szkol-w-roku-szkolnym-20182019.html. Na chwilę obecną czekamy na oficjalne potwierdzenie tego wzoru umowy przez KOWR. Do momentu jego potwierdzenia korzystają Państwo z niego na własną odpowiedzialność.

W oknie „Umowy” do tabelki z danymi szkół została dodana kolumna „e-mail”. Dodatkowo pole „Reprezentant szkoły” będzie zasilane danymi z informacji o szkole (Baza->Szkoły). Oba wspomniane pola są edytowalne a w sytuacji kiedy w bazie któreś z tych pół jest puste, program uzupełni wydruk umowy kropkami (pole w tabelce będzie zawierało frazę „kropki”). Analogicznie jak do tej pory zmiany wprowadzone w polu „Reprezentant szkoły” oraz „e-mail” nie są zapisywane w bazie danych. W celu dokonania aktualizacji lub uzupełnienia tych danych należy je edytować w menu Baza->Szkoły.

O wszelkich zmianach będą Państwo informowani poprzez email. Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony, gdzie w zakładce Aktualności będą ukazywały się wszystkie informację odnośnie wprowadzanych zmian.