Aktualizacja 2.01

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją do wersji 2.01:

Okno „Załącznik nr VIII – Umowa”:
– dodano przycisk „ID szkoły jako nr umowy”. Przypisuje on w polu „Numer umowy” wartość z pola ID (jest to unikatowy numer szkoły w bazie danych)
– dodano możliwość wyboru uzupełnienia pola „e-mail szkoły” danymi z bazy albo kropkami