Aktualizacja 2.69

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 2.69:
– aktualizacja wzoru Załącznika IV, zgodnie z obowiązującym wzorem opublikowanym na stronie KOWR-u