Aktualizacja 3.42

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.42:
– aktualizacja wzoru druku Załącznika nr IV (stan na dzień 14/12/2020) zgodnie z opublikowanym wzorem https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html (m.in. aktualizacja pkt 5, stopki, stawek VAT, pouczenia. pkt 10)

W okienku „Załącznik nr IV – wniosek o pomoc” zmianie uległa ostatnia zakładka, która to została przekształcona na „Pkt 5”. Po zaznaczeniu opcji „Edytuj wartości” można zmieniać liczbę tygodni oraz edytować pola dotyczące tygodni udostępniania. Oczywiście, po jej zaznaczeniu, ze względów bezpieczeństwa program wyświetli stosowny komunikat odnośnie spójności danych.

Zmieniona została również funkcja przycisku „Numer tygodnia zamiast zakresu dat”. Po jej zaznaczeniu/odznaczeniu poza dotychczasowym zachowaniem, program od razu będzie aktualizował dane w polach „Tygodnie udostępniania komponentu owocowo-warzywnego” oraz „Tygodnie udostępniania komponentu mlecznego”.