Aktualizacja 4.02

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.02:
– w oknie Aneksy do umowy poddana została opcja w polu wstaw „treść aneksu dla 2 semestru roku szkolnego 2021/2022”. Należy wybrać tą opcję a następnie kliknąć przycisk Wstaw. Program wstawi stosowną treść w pierwszym polu tekstowym. Na jego końcu znajdować się będzie fraza „tabelka_komponent_mleczny”. Należy ją pozostawić na końcu, ponieważ w jej miejsce program wstawi tabelkę dla komponentu mlecznego.
Zmiana podyktowana jest wprowadzeniem rozporządzenia dostępnego pod linkiem: https://www.gov.pl/attachment/adabf79e-66c1-40bf-8d11-ac6e1f88b3ee (zmiana ilości porcji na: 2x jogurt, 1x kefir, 2x serek).