Aktualizacja 4.22

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.22:
– w okonie Szkoły (główne okno programu Baza -> Szkoły) wszystkie szkoły na liście, które nie są aktywne zostają oznaczone kolorem szarym.
– pojawiła się nowa opcja w prawym górnym rogu okna Szkoły – „Pokaż tylko aktywne”. Domyślnie opcja ta jest odznaczona. Zaznaczenie jej i kliknięcie przycisku Odśwież powoduje, że program wyświetli tylko aktywne szkoły.