Aktualizacja 4.58

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.58:
– aktualizacja wzoru Załącznika nr IV

Pragniemy poinformować, że we wzorze Załącznika nr IV przedstawionym na rządowej stronie, jest błąd m.in. ilości stron. Faktyczna liczba stron to 5, co zostało zmienione w generowanym przez nasze oprogramowanie druczku. Czyli program wygeneruje Państwu w nagłówku „Strona/stron 1/5” a nie „Strona/stron 1/6” itd.