Aktualizacja 4.70

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.70:
– dodano nowy format WZ-ki dla produktów mlecznych jak i dla owoców i warzyw, a mianowicie 2 kartki. Wybranie tego formatu skutkuje wydrukiem WZ-ki na dwóch kartkach A4. Pierwsza kartka zawiera oryginał, a druga kopię.