Aktualności

Aktualizacja 4.51

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.51:– aktualizacja wniosku o pomoc (Załącznik nr IV)

Aktualizacja 4.50

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.50:– aktualizacja wzoru umowy (Załącznik VIII)– aktualizacja treści aneksu na 2 semestru roku szkolnego 2022/2023 opisywanej w aktualizacji 4.46

Aktualizacja 4.46

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.46 w związku ze zmianą rozporządzenia z dnia 26/01/2023 (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000182/O/D20230182.pdf):– w oknie „Aneks do umowy” w zakładce treść, w polu wyboru gotowej treści dodana została opcja „treść aneksu dla 2 semestru roku szkolnego 2022/2023” Wybranie ww. opcji i kliknięcie przycisku Wstaw spowoduje wklejenie poniższej treści: […]

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu rodzinnych, zdrowych i spokojnych Świat oraz błogosławieństwa Bożej Dzieciny na nadchodzący 2023 rok.

Aktualizacja 4.37

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.37:– aktualizacja wzoru Załącznika nr IV

Aktualizacja 4.34:

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4:34:– optymalizacja i naprawa bibliotek programowych.– naprawa błędu na wydruku trasy KM dotyczącego błędnie zliczonej ilości opakowań i sztuk dla serka twarogowe we wszystkich wierszach poza podsumowaniem. Błąd ten objawia się podwojoną ilością opakowań oraz błędną ilością sztuk tylko dla serka twarogowego i tylko w […]

Aktualizacja 4.32

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.32:– Aktualizacja wzoru Załącznika nr IV – Aktualizacja Załącznika nr VA – poprawa błędu pustego pola „5. Okres udostępniania”, który mógł występować u niektórych z Państwa– W oknie Załącznika nr IV w zakładce „Pkt 5” dodana została opcja „Pozwól na różne ilości tygodni” – zaznaczenie […]

Aktualizacja 4.26

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.26:– w manu Baza->Tygodnie dodana została pozycja Tygodnie 2022/2023. Wybranie tej pozycji powoduje otwarcie okna Tygodnie 2022/2023, które jest analogicznie jak poprzednie z tym, że posiada 14 tygodni a nie jak do tej pory 12. Aktywowanie lub dezaktywowanie danego tygodnia (9, 10, 11, 12, 13 […]

Aktualizacja 4.24

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.24:– aktualizacja wzoru umowy na rok szkolny 2022/2023, zgodnie z opublikowanym na stronie ARiMR (https://www.gov.pl/web/arimr/program-dla-szkol-22-23) Dodatkowo w oknie dotyczącym tygodni udostępniania („Tygodnie 2018/2019 i dalej„) dodany został przycisk „Ustaw do 1 daty„. Naciśniecie tego przycisku spowoduje ustawienie kolejnych dat od-do dla wszystkich 12-tu tygodni względem […]

WARUNKI UDZIAŁU W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że na stronie ARiMR (https://www.gov.pl/web/arimr/program-dla-szkol-22-23) pojawiły się w dniu dzisiejszym (26/08/2022) warunki udziału w „Programie dla szkół” na rok szkolny 2022/2023. Jesteśmy w trakcie opracowywania stosownej aktualizacji. Prosimy oczekiwać dalszych informacji (zwłaszcza drogą mailową). Jednocześnie pragniemy poinformować, że Państwa licencje, które kończą się z ostatnim dniem sierpnia zostaną […]