Aktualności

Aktualizacja 3.90

W oknie Załącznika nr V – Oświadczenie szkoły dodane zostały opcje:– Pkt 5 c– Pkt 6 cPola te umożliwiają zaznaczenie „X” w odpowiednim polu „TAK” lub „NIE” w wybranym punkcie.Domyślnie wszystkie pola są odznaczone.

Aktualizacja 3.89

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.89:– aktualizacja wzoru Załącznika V oraz VA

Aktualizacja 3.86

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.86:– aktualizacja wzoru umowy na rok szkolny 2021/2022 (Załącznik VIII) zgodnie z obowiązującymi informacjami ze strony KOWR-u https://www.programdlaszkol.org/program/warunki-udzialu

Aktualizacja 3.73

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.73:– aktualizacja bazy danych do wersji 2.2.– w Ustawieniach programu, zakładka WZ-ki cd., dodawane zostały opcje: bez nr WZ-ki dla komponentu mlecznego (tylko wydruki) oraz bez nr WZ-ki dla komponentu owocowo-warzywnego (tylko wydruki). Zaznaczenie danej opcji spowoduje, że na wydruku WZ-ki nie będzie drukowany jej […]

Aktualizacja 3.71

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.71:– w głównym oknie programu w zakładkach Trasy Mleko oraz Trasy Owoce w prawym dolnym rogu dodane zostały okienka informujące o asortymencie danej trasy. Zmiana zaznaczenia trasy powoduje odświeżenie wyświetlanych danych. Tuż pod tabelką wyświetla się etykieta: Trasa: nazwa trasy | data. W polu tekstowym […]

Aktualizacja 3.69

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.69:– w oknie Lista umów i aneksów dodana została możliwość wyszukiwania szkół.– podczas drukowania WZ-ek/ki z porcjami zdalnymi dodana zostanie dodatkowa strona z tabelką zawierającą informacje: Data udostępniania, Towar, Ilość zdalnie, Ilość stacjonarnie.

Aktualizacja 3.66

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.66:– w oknie Załącznika IV dodana została możliwość wybierania zakresu dat mniejszego niż 6 tygodni (analogicznie jak w oknach załącznika V i VA). Po wybraniu roku szkolnego, semestru oraz okresu a następnie odpowiednich tygodni zamiast pola tekstowego z datą od – do dostępna jest lista […]

Aktualizacja 3.62

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.62:– w oknie Załącznika V oraz Va dodana została możliwość wybierania zakresu dat mniejszego niż 6 tygodni. Po wybraniu roku szkolnego, semestru oraz okresu a następnie odpowiednich tygodni zamiast pola tekstowego z datą od – do dostępna jest lista rozwijalna z zakresami dat. Oczywiście minimalny […]

Aktualizacja 3.58

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.58: – w menu Magazyn dodana została pozycja „WZ dodatkowe”– aktualizacja bazy danych do wersji 2.0 (w związku z wprowadzeniem dodatkowych WZ-ek) Wspomniane dodatkowe WZ-ki nie są brane pod uwagę w rozrachunkach ze szkołami. Służą udokumentowaniu wydania zakupionego towaru w ramach „Programu dla szkół” innym […]

Aktualizacja 3.55

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.55:– aktualizacja wzoru Załącznika V, Va oraz IV.– aktualizacja bazy danych do wersji 1.9 (w związku z podziałek w Załączniku Va na porcje zdalne i stacjonarne)– do głównego okna programu, w zakładkach WZ Mleko oraz WZ Owoce, dodane zostały przyciski „Pozycje WZ-ki” oraz „Porcje zdalne”. […]