Aktualizacja 2.18

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 2.18:

– aktualizacja Załącznika V – Oświadczenie szkoły 2018/2019
– aktualizacja Załącznika VA – Ewidencja dostaw 2018/2019

Załącznik IV zostanie zaktualizowany w najbliższych dniach. Zostaną Państwo o tym poinformowani w osobnym mailu.