Aktualizacja 2.21

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 2.21:

– aktualizacja Załącznika IV – Wniosek o pomoc 2018/2019

Nowy wzór załącznika wprowadził konieczność uzupełnienia dodatkowych informacji do wniosku, m.in. związanymi z RODO. Dlatego też, została dodana nowa zakładka „Dane”.  Domyślnie program w pkt. 8 zaznacza opcję „Nie” a w Oświadczeniu zaznacza „Wnioskodawcę”, uzupełniając przy tym pola „Imię i nazwisko” oraz „Adres” danymi firmowymi. Dane te oczywiście można edytować.

Przycisk „Wczytaj z bazy” powoduje wczytanie z bazy danych reprezentanta firmy w pole „Imię i nazwisko” oraz adresu firmowego w pole „Adres” . Przycisk „Wyczyść pola” powoduje usunięcie zawartości ww. pól.

W przypadku zaznaczenia opcji „Tak” w pkt. 8 konieczne jest uzupełnienie pola „Jeżeli TAK, należy podać nazwę/y programów”. Po zaznaczeniu opcji „Pełnomocnika” lub „Osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy” konieczne jest uzupełnienie pól „Imię i nazwisko” oraz „Adres”.

Należy też pamiętać o uzupełnieniu pola „Numer identyfikacyjny EP„. Oczywiście program zasygnalizuje jego brak w przypadku omyłkowego kliknięcia przycisku „Drukuj wniosek”.

Zgodnie z zaleceniami KOWR-u, które zostały zawarte m.in. w Pouczeniu „Niewykorzystane/niewypełnione pola tabel należy przekreślić” w przypadku odznaczenia jednej z opcji „Drukuj część dotyczącą KOW” lub „Drukuj część dotyczącą KM” dane w tabelkach (pkt. 6 lub pkt. 7) zostaną zastąpione poziomą kreską „-„.