Aktualizacja 4.80

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.80:
– w oknie Załącznika Va – Ewidencja dostaw, opcja Podaj liczbę dzieci z umowy zamiast sumować całą kolumnę została zastąpiona opcją Liczba dzieci biorących w podsumowaniu. Można w obrębie jej pola zaznaczyć jedną z poniższych opcji:
suma całej kolumny
z umowy (jeśli program nie znajdzie w bazie umowy/aneksu wpisze w to pole maksymalną wartość z kolumny)
maksymalna wartość z kolumny