Aktualizacja 4.76

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.76:
– aktualizacja wzoru Załącznika nr V
– w oknie Załącznika nr VA – Ewidencja dostaw, dodana została opcja Pozwól na tygodniowy zakres dat od-do. Domyślnie opcja ta jest odznaczona. Zaznaczenie jej powoduje możliwość wygenerowania ewidencji za okres jednego tygodnia (a nie jak to jest zgodnie z warunkami za minimum 2 tygodnie). Oczywiście możliwość ta jest dopiero po zaakceptowaniu informacji wyświetlonej w dodatkowym oknie z ostrzeżeniem, że tak wygenerowana ewidencja może służyć tylko i wyłącznie celom poglądowym, kontrolnym itp. Nie można je składać do KOWR-u !!!