Aktualizacja 2.27

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 2.27:
– dodano możliwość generowania aneksu bez numeru (opcja „Bez numeru aneksu”)
– dodano jednostronicowy wzór aneksu (Rodzaj -> 1 strona). Jest to nic innego jak modyfikacja poprzedniej wersji „jeden tekst” (wprowadzonej wraz z aktualizacja 2.14), tyle że mieści się na jednej stronie.
– dodano możliwość zmiany zakresu dat na numer tygodnia w Załączniku nr VIII – Umowa (opcja „Numer tygodnia zamiast zakresu dat”). Funkcja ta działa analogicznie jak w Załączniku nr V i nosi tą samą nazwę.