Aktualizacja 2.50 !!!

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 2.50:
– nowy wzór umowy na rok szkolny 2019/2020 zgodnie z opublikowanymi informacjami na stornie https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html na dzień 31/08/2019 (czyli dzień po ukazaniu się na stronie)

UWAGA! Warunki udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020 obowiązują od dnia 05.09.2019 r.

W przypadku zmian treści i/lub formy umowy będziemy Państwa informować drogą mailową i/lub SMS-ową. W oprogramowaniu poprawione zostały błędy jakie znalazły się we wzorcu umowy (braki spacji, połączone wyrazy, literówki).