Aktualizacja 2.52

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 2.52:
– aktualizacja bazy danych do wersji 1.4
– dodano okno umożliwiające wpisywanie danych organu prowadzącego publiczną szkołę podstawową / osoby prowadzącej niepubliczną szkołę podstawową. Dane te są wymagane na umowach na rok szkolny 2019/2020. Aby wejść na listę organów prowadzących w głównym oknie programu należy wybrać menu Baza->Szkoły->Organ prowadzący.

Okno dodawania nowego organu prowadzącego

Dane jakie należy podać w organie prowadzącym to:
– nazwa (pełna nazwa)
– adres (kod pocztowy miejscowość, ulica nr domu)
– NIP
– REGON

Każdą szkołę należy przypisać do odpowiedniego organu prowadzącego. Aby tego dokonać należy wejść w edycję szkoły i na dole wybrać z listy stosowny organ. Domyślnie widnieje tam napis „brak”.