Aktualizacja 2.58

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 2.58:
– aktualizacja bazy danych do wersji 1.5
– dodano możliwość drukowania liczby uczniów na WZ-kach. Liczba uczniów jest pobierana z WZ-ki z dnia jej wystawiania. Aby włączyć nową opcję, należy wejść w ustawienia programu (Plik -> Ustawienia -> WZ-ki) i zaznaczyć opcję „Drukuj liczbę dzieci na WZ-kach”.

Liczba dzieci będzie drukowana między tabelką „Dostawca/Odbiorca” a między listą pozycji WZ-ki. Liczba dzieci jest wyjustowana do prawej strony.