Aktualizacja 2.93

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 2.93:
– aktualizacja bazy danych do wersji 1.6
– w Ustawieniach programu w zakładce WZ-ki dodana została opcja: Drukuj dodatkową datę WZ-ki w polu „Odebrał”. Zaznaczenie tej opcji powoduje wydruk daty WZ-ki w tabelce „Wystawił/Odebrał” analogicznie jak na poniższym obrazku.