Aktualizacja 2.97

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 2.97:
– w Załączniku nr Va – Ewidencja dostaw – została dodana opcja „Sortuj wg daty udostępniania”. Zaznaczenie tej opcji powoduje sortowanie generowanej tabelki z ewidencją produktów według daty udostępniania a nie według daty dostawy.