Aktualizacja 2.99


Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 2.99:
– w oknie Aneksy do umowy dodana została opcja „Podstawowe dane szkoły”. Zaznaczenie jej powoduje, że w danych placówki oświatowej pominięte zostają na wydruku następujące informację: NIP, osoba reprezentująca oraz dane dodatkowe.