Aktualizacja 3.13

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.13:
– aktualizacja wzoru Załącznika Va, zgodnie z obowiązującym wzorem opublikowanym na stronie KOWR-u
– aktualizacja wzoru Załącznika IV, zgodnie z obowiązującym wzorem opublikowanym na stronie KOWR-u

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wzór Załącznika IV na stronie KOWR-u zawiera błędy, a co za tym idzie druk generowany przez oprogramowanie również je zawiera (zgodnie z zasadą, iż wzory dokumentów na stronie KOWR i/lub ARiMR są wzorami obowiązującymi). Oba druki w programie są zgodnie na dzień 30/06/2020 na godzinę 4:00.

Do okna „Załącznik nr IV – Wniosek o pomoc” dodana została zakładka „Dane semestr 2 rok 2019/2020” na której to należy wybrać liczbę tygodni udostępniania (pkt. 5 załącznika) oraz podać tygodnie udostępniania (pkt. 6 a oraz 7 a). Analogicznie jak do tej pory, daty udostępniania mogą być w formie zakresu dat (od do) lub jako numer tygodnia (opcja od odznaczenia na dole – „Numer tygodnia zamiast zakresu dat). Program domyślnie po kliknięciu na przycisk odśwież (pomarańczowe strzałeczki nad danym polem tekstowym) wstawi zakresy daty/numery tygodni w pole tekstowe. W przypadku 2-go semestru roku szkolnego 2019/2020 należy wskazać (dane można edytować ręcznie) przynajmniej 2 tygodnie w których dane produkty były udostępniane dzieciom.