Aktualizacja 3.09

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.09:
– w oknie „Aneksy do umowy” forma aneksu odnośnie COVIC-19 została zmieniona na formę porozumienia stron.