Aktualizacja 3.08

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.08:
– w oknie „Aneksy do umowy” dodana została opcja „Wstaw tekst odnośnie COVID”. Wybranie tej opcji powoduje zmianę daty zawarcia aneksu oraz daty wejścia w życie aneksu na 13-03-2020. Dodatkowo pierwsze pole tekstowe zostaje uzupełnione stosowną treścią.
– klikniecie przycisku „Drukuj aneksy dla wszystkich placówek – COVID” powoduje wygenerowanie dwustronicowego aneksu dla każdej placówki oświatowej z listy. Nagłowice aneksu pozostaje bez zmian. Tytuł jest ustawiony na stałe, tzn.: ” ANEKS DO UMOWY ZAWARTEJ NA 2 SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 ” bez numeru umowy czy aneksu.

Dane aneksu nie są zapisywane w bazie danych tak jak dane pozostałych aneksów !