Aktualizacja 3.07

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.07:
– w oknie Załącznika V dodana została opcja „Wczytaj liczbę uczniów z WZ-ek zamiast z umów/aneksów”. Wybranie tej opcji powoduje, że algorytm w pola dotyczące maksymalnej liczby uczniów wpisze dane wyliczone z WZ-ek a nie z umów i aneksów. Opcja ta domyślnie jest wyłączona.

Po zaznaczeniu/odznaczeniu tej opcji należy oczywiście kliknąć przycisk „Odśwież” aby program przeliczył dane.