Aktualizacja 3.05

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.05:
– w oknie Załącznika Va dodana została opcja „Bez daty podpisania”. Zaznaczenie jej powoduje możliwość ręcznego wpisania daty na wydruku. W miejsce daty drukuje się formatka „__-__-___” analogicznie jak na wzorze druku.
– w oknie Załącznika V dodana została opcja „Bez daty podpisania”. Zaznaczenie jej powoduje możliwość ręcznego wpisania daty na wydruku. W miejsce daty drukuje się formatka „__-__-___” analogicznie jak na wzorze druku. Dodatkowo został zaktualizowany i zoptymalizowany moduł obliczeń.