Aktualne wytyczne ARiMR

Wiadomość ze strony ARiMR – https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html

Dostawcy „Programu dla Szkół” !!!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 zostały uzupełnione i obowiązują do dnia 20.05.2020 r.  Dostawcy będą mogli złożyć do KOWR wniosek o pomoc PDS tylko w zakresie produktów, które zostały zakupione w celu realizacji „Programu dla szkół”, zgodnie ze stanem magazynowym na dzień 13.03.2020 r. będącym w posiadaniu KOWR,
a data ich ważności / termin przydatności do spożycia upływa nie później niż w dniu 31.05.2020 r. W dalszej kolejności ARiMR po uzyskaniu informacji dotyczącej terminu otwarcia szkół, poinformuje o podjęciu kolejnych działań.