Aktualizacja 3.15 !!!

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.15:
– nowy wzór umowy na rok szkolny 2020/2021 zgodnie z opublikowanymi informacjami na stronie https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol/program-dla-szkol-w-roku-szkolnym-20202021.html na dzień 07/09/2020.
– w oknie „Załącznik nr VIII – Umowa” dodane zostały dwie opcje (rysunek poniżej). Pierwsza z nich to „§ 2 nazwa i adres miejsca dostawy produktów, liczba dzieci uczestniczących w programie” gdzie należy wybrać jedną z 3 opcji: pozostaw kropki / wpisz dane szkoły, liczba dzieci KOW, liczba dzieci KM / wpisz dane szkoły, liczba dzieci … . Druga opcja to „W § 2 wpisz dane szkół, które są filiami”. Opcje te zostały dodane ze względu na dość niejasne informacje jakie otrzymaliśmy od OT KOWR-u.