Aktualizacja 3.19

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.19:
– w oknie „Załącznik nr VIII – Umowa” dodane zostały opcje odnośnie § 2. Pierwsza opcja to „wpisz dane szkoły, liczba dzieci KOW …, liczba dzieci KM …” – opcja ta wstawia po danych szkoły następującą frazę „, liczba dzieci komponent owocowo-warzywny ………., liczba dzieci komponent mleczny ……….”. Druga to „wpisz dane szkoły, tekst z pola obok” – opcja ta wstawia po danych szkoły tekst z pola tekstowego znajdującego się obok. Domyślnie pole to uzupełnione jest frazą „, liczba dzieci uczestniczących w programie komponent owocowo-warzywny ………., liczba dzieci uczestniczących w programie komponent mleczny ……….,”.