Aktualizacja 3.20

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.20:
– udostępniono moduł Magazyn (Przyjmowanie towaru PZ, Lista dokumentów, Stany magazynowe, Kontrahenci)
– aktualizacja bazy danych do wersji 1.7