Aktualizacja 3.24

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.24:
– w ustawieniach programu dodane zostały opcje „Drukuj poniższy tekst na WZ-kach dla produktów mlecznych pod tabelką z produktami” oraz „Drukuj poniższy tekst na WZ-kach dla owoców i warzyw pod tabelką z produktami”.

Zaznaczenie opcji spowoduje wydruk wpisanego tekstu na odpowiednich WZ-kach między tabelką z produktami a tabelką z podpisami. Podany tekst nie jest zapisywany bezpośrednio w danych WZ-ki, jest on generowany podczas tworzenia dokumentu WZ jako plik pdf. Tekst ten jest jedynie przechowywany w bazie danych ustawień. Zmiana tekstu spowoduje, że przy ponownym wydruku danej WZ-ki wspomniany tekst również będzie zmieniony.