Aktualizacja 3.27

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.27:
– aktualizacja wzoru druku Załącznika nr V i Załącznika nr Va (stan na dzień 12/10/2020) zgodnie z opublikowanym wzorem https://www.kowr.gov.pl/program-dla-szkol/program-dla-szkol/warunki-udzialu-w-programie-dla-szkol