Aktualizacja 3.30

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.30:
– aktualizacja wzoru druku Załącznika nr IV (stan na dzień 02/11/2020) zgodnie z opublikowanym wzorem https://www.kowr.gov.pl/program-dla-szkol/program-dla-szkol/warunki-udzialu-w-programie-dla-szkol

Do okienka „Załącznik nr IV – wniosek o pomoc” dodane zostało pole tekstowe „KRS”. Domyślnie pole te zawiera kreskę „-„. Firma (spółka) w to miejsce wpisuje swój nr KRS. W przypadku pozostawienia tego pola pustego, program automatycznie uzupełni je kreskę „-„.