Aktualizacja 3.49

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.49:
– aktualizacja wzoru umowy zgodnie z obowiązującym na stronie ARiMR. Poprawa błędów powstałych w poprzedniej aktualizacji (3.48)

Jednocześnie informujemy, że wraz z następnymi aktualizacjami zmieniane będą pozostałe załączniki. Dodana zostanie również metoda oznaczania WZ-ek: system zdalny / system stacjonarny.