Aktualizacja 3.52

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.52:
– do okna „Tygodnie 2018/2019 i dalej” dodane zostało pole tekstowe, w którym program będzie wyświetlał zakres daty lub numery tygodni dla wybranego semestru. Zaznaczenie opcji „Numer tygodnia zamiast zakresu dat” spowoduje zamianę zakresu dat na numery tygodni. Przycisk odśwież (pomarańczowe strzałeczki) powoduje wyczyszczenie pola tekstowego i wczytanie wartości dat/nr tygodni z bazy. Przycisk „Kopiuj” kopiuje zawartość pola tekstowego do schowka systemowego. Funkcja ta dostępna jest też w menu kontekstowym (prawym klawiszem myszy na pole tekstowe->Kopiuj).

– do okna „Aneksy do umowy” dodano przycisk „Tygodnie” otwierający okno dostępne z głównego menu programu Baza->Tygodnie->Tygodnie 2018/2019 i dalej. Dodane zostały również przyciski „Wklej ze schowka” dla obu pól tekstowych. Jego kliknięcie powoduje wklejenie tekstu ze schowka w znaczonym kursorem miejscu danego pola tekstowego. Funkcja ta dostępna jest też w menu kontekstowym (prawym klawiszem myszy na pole tekstowe->Wklej). Dodana została również możliwość wstawiania gotowych wzorców z dostępnej listy. Po wybraniu odpowiedniej wersji szablonu z listy należy kliknąć przycisk „Wstaw:”. Dostępne na chwilę obecną szablony to:
– tekst o zmianie liczby dzieci
– przykładowy tekst odnośnie COVID
– tekst o zmianie tygodni w paragrafie 2 umowy
– tekst o zmianie tygodni + zmiana liczby dzieci
– tekst o zmianie tygodni + zmiana liczby dzieci wersja 2