Aktualizacja 3.92

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.92:
– w prawym górnym rogu głównego okna programu aktywowany został przycisk „Liczba porcji”. W celach wyróżnienia został on tymczasowo podświetlony na pomarańczowo. Przycisk ten otwiera osobne, niezależne okno umożliwiające podgląd wydanego asortymentu. Pozwala to na analizę danych w oknie „Liczba porcji” oraz normalną pracę w programie, tak jak do tej pory. Okno zostało odświeżone w stosunku do poprzedniej wersji i wzbogacone o nową funkcjonalność. Zdjęcie okna poniżej.

Krótki opis funkcjonalności:
– po otwarciu okna należy wybrać szkołę oraz rok szkolny i semestr. Aktualna liczba uczniów dla obu komponentów jest wczytywana w odpowiednie pola pod listą szkół.
– następnie należy wybrać odpowiedni semestr w zakładce Owoce oraz Mleko. Program z automatu wczyta zakres dat od do, czyli datę początku 1 tygodni (Data od) oraz końcową datę 12 tygodnia (Data do).
– w celu zmiany formatu daty w dolnej tabelce z klasycznej daty od do na numer tygodnia należy zaznaczyć opcję „Numer tygodnia zamiast zakresu dat”.
– jeśli wszystko jest już wybrane należy nacisnąć przycisk „Podlicz”. Spowoduje to uzupełnienie danych zgodnie z wystawionymi WZ-kami. W rubrykach dotyczących asortymentu pierwsza wartość po nazwie towaru to ilość wydanych porcji na jednego ucznia. Kolejna wartość to wymagana ilość zgodnie z wytycznymi KOWR-u. Jeśli wartość wydana jest mniejsza od wymaganej, program domyślnie ustawi tło komórki na pomarańczowo. Jeśli wartości są równe, komórka zostanie wypełniona kolorem zielonym. Rozbicie tych danych na poszczególne tygodnie występuje w tabelce u dołu okna. Jest to coś w rodzaju tabelki z Załącznika nr V.

Funkcjonalność tego okna będzie jeszcze rozwijana i udoskonalana wraz z nadchodzącymi aktualizacjami.