Aktualizacja 3.91

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.91:
– aktualizacja wzoru Załącznika IV

W zakładce Pkt 5 dodana została opcja Wniosek o pomoc dotyczy (rysunek poniżej) z możliwością zaznaczenia jednej z dwóch dostępnych opcji części dostaw w semestrze oraz ostatnich dostaw w semestrze (końcowe rozliczenie okresu). Domyślnie zaznaczona jest pierwsza opcja, czyli części dostaw w semestrze.