Aktualizacja 4.24

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.24:
– aktualizacja wzoru umowy na rok szkolny 2022/2023, zgodnie z opublikowanym na stronie ARiMR (https://www.gov.pl/web/arimr/program-dla-szkol-22-23)

Dodatkowo w oknie dotyczącym tygodni udostępniania („Tygodnie 2018/2019 i dalej„) dodany został przycisk „Ustaw do 1 daty„. Naciśniecie tego przycisku spowoduje ustawienie kolejnych dat od-do dla wszystkich 12-tu tygodni względem daty od pierwszego tygodnia. I tak dla przykładu:
– ustawiając w 1 tygodniu jako datę od 05/09/2022 i naciskając przycisk „Ustaw do 1 daty” program ustawi datę „do” dla 1 tygodnia na 09/09/2022 (czyli dzień „od” + 4 dni, czyli wybierając poniedziałek jako dzień „od” z automatu najbliższy piątek zostanie ustawiony jako dzień „do”). W 2 tygodniu data „od” zostanie ustawiona na 12/09/2022 (czyli data „do” dla 1 tygodnia + 3 dni, a co za tym idzie będzie to następny poniedziałek. Data „do” dla 2 tygodnia zostanie ustawiona na 16/09/2022 (czyli piątek) itd.