Aktualizacja 4.26

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.26:
– w manu Baza->Tygodnie dodana została pozycja Tygodnie 2022/2023.

Wybranie tej pozycji powoduje otwarcie okna Tygodnie 2022/2023, które jest analogicznie jak poprzednie z tym, że posiada 14 tygodni a nie jak do tej pory 12.

Aktywowanie lub dezaktywowanie danego tygodnia (9, 10, 11, 12, 13 lub 14) odbywa się poprzez zaznaczenie lub odznaczenie kratki po lewej stronie od nazwy tygodnia. Ci z Państwa, którzy będą korzystać z 12-to tygodniowego okresu udostępniania (jak do tej pory) odznaczają kratkę przy tygodniu 13 i 14 (pola się dezaktywują i będą zaciemnione). Analogicznie w przypadku udostępniania przez 14 tygodni, należny zaznaczyć kratkę przy tygodniu 13 oraz 14. Pozostała funkcjonalność tego okna jest analogiczna jak do tej pory.