Aktualizacja 4.50

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.50:
– aktualizacja wzoru umowy (Załącznik VIII)
– aktualizacja treści aneksu na 2 semestru roku szkolnego 2022/2023 opisywanej w aktualizacji 4.46