Aktualizacja 4.46

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.46 w związku ze zmianą rozporządzenia z dnia 26/01/2023 (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000182/O/D20230182.pdf):
– w oknie „Aneks do umowy” w zakładce treść, w polu wyboru gotowej treści dodana została opcja „treść aneksu dla 2 semestru roku szkolnego 2022/2023”

Wybranie ww. opcji i kliknięcie przycisku Wstaw spowoduje wklejenie poniższej treści:

Aneks wprowadza do umowy następujące zmiany:

 • w §9 w pkt 2 datę „27.01.2023” zastępuje się datą „10.02.2023”;
 • w §2 w pkt 1 wyrażenie „owoców i warzyw (komponent owocowo-warzywny) w ciągu 8, 9, 10, 11, 12, 13 albo 14” zastępuje się wyrażeniem „owoców i warzyw (komponent owocowo-warzywny) w ciągu 7, 8, 9, 10, 11 albo 12”, wyrażenie „mleka i produktów mlecznych (komponent mleczny) w ciągu 8, 9, 10, 11, 12, 13 albo 14” zastępuje się wyrażeniem „mleka i produktów mlecznych (komponent mleczny) w ciągu 7, 8, 9 albo 10”;
 • w całej umowie wyrażenie „semestr” zastępuje się wyrażeniem „okres udostępniania”;
 • w §5 w pkt 6 zmianie ulegają liczby porcji udostępnianych produktów dla II okresu udostępniania, tj.:
  -jabłko (szt. o masie netto co najmniej 150 g) z 10 na 7,
  -gruszka (szt. o masie netto co najmniej 150 g) z 4 na 3,
  -op. jedn. soku owocowego (o objętości co najmniej 0,2l) z 3 na 2,
  -op. jedn. rzodkiewek (o masie netto co najmniej 90 g) z 4 na 2,
  -op. jedn. pomidorów (o masie netto co najmniej 90 g i średnicy nie więcej niż 40 mm) z 5 na 3,
  -op. jedn. mleka białego (o pojemności co najmniej 0,25 l) z 23 na 16,
  -op. jedn. jogurtu naturalnego (o masie netto co najmniej 150 g) z 2 na 1,
  -op. jedn. kefiru naturalnego (o masie netto co najmniej 150 g) z 1 na 3:

Ze względu na długość tekstu nie mieści się on na jednej stronie. Treść aneksu mogą oczywiście Państwo dowolnie edytować, jest to tylko nasza sugestia zgodnie z treścią rozporządzenia.