Aktualizacja 4.54

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 4.54:
– w głównym oknie programu w zakładkach WZ Mleko oraz WZ Owoce została dodana możliwości zmiany numeru WZ-ki po kliknięciu na przycisk Zmień nr.

Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie się nowego okna z danymi zaznaczonej WZ-ki. Jeśli lista WZ-ek jest pusta okno nie zostanie wyświetlone. W otwartym oknie widać następujące dane: data dostawy, ID i nazwa szkoły, numer WZ-ki oraz oczywiście pole do wpisania nowego numeru. W tym polu oczywiście można wpisywać tylko cyfry. Program sam sprawdzi, czy nowy numer WZ-ki nie powtarza się w danym roku szkolnym. Po wpisaniu odpowiedniego nowego numeru i kliknięciu na Zapisz wyświetli się komunikat z pytaniem, czy na pewno użytkownik chce zaktualizować numer. Kliknięcie na Tak spowoduje aktualizacje numeru oraz zamkniecie okna. Kliknięcie na Nie również zamyka okno i oczywiście nie dokonuje żadnych zmian. Po zamknięciu okna program nie odświeża listy WZ-ek a co za tym idzie na liście jest widoczny jeszcze „stary” numer WZ-ki. Jest to celowy zabieg, aby nie „pomieszać” posortowanej przez użytkownika listy co ułatwi zmianę seryjną zmianę numerów (odświeżenie listy domyślnie sortuje ją wg kolejności powstawania WZ-ek).