WAŻNA AKTUALIZACJA

W związku z przejściem na nowszy i wydajniejszy serwer oraz pracami związanymi z jego konfiguracją i równocześnie aktualizacją wykorzystywanych już obecnie bibliotek przez oprogramowanie Mleko i Owoce PDS niezbędna stała się aktualizacja niektórych składników tegoż oprogramowania na Państwa komputerach. Aktualizacja ta przywróci oprogramowaniu komunikacje z naszym nowy serwerem co w konsekwencji pozwoli wrócić do dotychczasowego trybu pracy. U Państwa brak komunikacji oprogramowania z serwerem objawiał się błędem o treści zaczynającej się od „MySQL.Data.MySqlClient.MySqlException (0x…..)”. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że od momentu zaniku komunikacji z serwerem nie były wprowadzane żadne zmiany w wzorach druczków załączników itp.

Aby wykonać aktualizację newralgicznych składników oprogramowania należy pobrać jedno z poniższych archiwów, zgodnie z posiadaną wersją bitową systemu operacyjnego Windows a następnie wypakować je do katalogu z programem (C:\Mleko i Owoce PDS) podmieniając tym samym będące tam plik, czyli Aktualizacja.exe oraz MySql.Data.dll.

wersja 32-bitowaPobierz
wersja 64-bitowaPobierz

Oczywiście podmiany tych plików należy wykonać na wyłączonym oprogramowaniu Mleko i Owoce PDS. Po wykonaniu zamiany ww. plików należy uruchomić aplikacje Aktualizacja.exe i wykonać aktualizację. Po tych czynnościach wszystko wraca „do normy” a najbliższe aktualizacje będą się wykonywały jak do tej pory. W przypadku posiadania systemu operacyjnego Windows 7, 8 lub 8.1 należy zainstalować pakiet .Net Framework 4.8 (https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48).