Aktualizacja 3.66

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.66:
– w oknie Załącznika IV dodana została możliwość wybierania zakresu dat mniejszego niż 6 tygodni (analogicznie jak w oknach załącznika V i VA). Po wybraniu roku szkolnego, semestru oraz okresu a następnie odpowiednich tygodni zamiast pola tekstowego z datą od – do dostępna jest lista rozwijalna z zakresami dat. Oczywiście minimalny okres możliwy do wyboru to 2 tygodnie.