Aktualizacja 3.62

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.62:
– w oknie Załącznika V oraz Va dodana została możliwość wybierania zakresu dat mniejszego niż 6 tygodni. Po wybraniu roku szkolnego, semestru oraz okresu a następnie odpowiednich tygodni zamiast pola tekstowego z datą od – do dostępna jest lista rozwijalna z zakresami dat. Oczywiście minimalny okres możliwy do wyboru to 2 tygodnie.