Aktualizacja 3.69

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.69:
– w oknie Lista umów i aneksów dodana została możliwość wyszukiwania szkół.
– podczas drukowania WZ-ek/ki z porcjami zdalnymi dodana zostanie dodatkowa strona z tabelką zawierającą informacje: Data udostępniania, Towar, Ilość zdalnie, Ilość stacjonarnie.