Aktualizacja 3.86

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 3.86:
– aktualizacja wzoru umowy na rok szkolny 2021/2022 (Załącznik VIII) zgodnie z obowiązującymi informacjami ze strony KOWR-u https://www.programdlaszkol.org/program/warunki-udzialu