Aktualizacja 3.73

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.73:
– aktualizacja bazy danych do wersji 2.2.
– w Ustawieniach programu, zakładka WZ-ki cd., dodawane zostały opcje: bez nr WZ-ki dla komponentu mlecznego (tylko wydruki) oraz bez nr WZ-ki dla komponentu owocowo-warzywnego (tylko wydruki). Zaznaczenie danej opcji spowoduje, że na wydruku WZ-ki nie będzie drukowany jej numer. Dotyczy to tylko i wyłącznie samego wydruku. I tak dla przykładu dla komponentu mlecznego dotychczasowy przykładowy nagłówek w postaci:
WYDANIE Z MAGAZYNU nr 1234/2021/KM/WZ
zostanie zastąpiony:
WYDANIE Z MAGAZYNU KM/WZ
Analogicznie sprawa ma się odnośnie komponentu owocowo-warzywnego, gdzie przykładowy nagłówek w postaci:
WYDANIE Z MAGAZYNU nr 1234/2021/KOW/WZ
zostanie zastąpiony:
WYDANIE Z MAGAZYNU KOW/WZ