Aktualizacja 3.89

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją 3.89:
– aktualizacja wzoru Załącznika V oraz VA