Aktualizacja 4.62

Zmiany wprowadzone wraz aktualizacją 4.62:
– poprawa błędu w druczku Załącznika nr IV. Błąd dotyczył punktu 6d, a dokładniej wartości netto oraz wartości brutto w wierszu dotyczącym op. jedn. śliwek (o masie netto co najmniej 150g). Podsumowanie, czyli dane w wierszu RAZEM PRODUKTY OWOCOWE oraz łączna suma w punkcie 6e były obliczone prawidłowo. Za pomyłkę przepraszamy.