Aktualizacja 4.63

Zmiany wprowadzone wraz z aktualizacja 4.63:
– aktualizacja wzoru umowy, Załącznika nr VIII